28.09.16 u 09:54

Svoja znanja i iskustva prenosit ću svim ženama širom BiH

Posebno sam ponosna na činjenicu da sam na ovogodišnjim lokalnim izborima kandidatkinja SDP-a BiH za načelnicu najmnogoljudnije općine u BiH, Općine Novi Grad Sarajevo.

Novo lice ste na bh. političkoj sceni. Upoznajte čitatelje portala SUTRA.ba sa Vašim političkim aktivizmom.


U okviru Općinske organizacije SDP Novi Grad Sarajevo aktivno učestvujem u svim projektima i dešavanjima. Prvobitno kao član Mjesnog, zatim Općinskog odbora, a potom i kao potpredsjednica OO SDP BiH Novi Grad Sarajevo. U ulozi koordinatora za interesne oblike kroz Forum žena organizirala sam i provela niz edukacija i stručnih savjetovanja. Posebno sam ponosna na činjenicu da sam na ovogodišnjim lokalnim izborima kandidatkinja SDP-a BiH za načelnicu najmnogoljudnije općine u BiH, Općine Novi Grad Sarajevo. Dakle, u politici sam dovoljno dugo da mogu reći da politika značajno utiče na naše živote. Pokazala sam da imam dovoljno političke hrabrosti, volje i snage da prihvatim kandidaturu za načelnicu Novog Grada, a povjerenje koje sam dobila od strane Socijaldemokratske partije omogućilo mi je priliku da pokažem potencijal, spremnost i odlučnost za pobjedom. S obzirom na to da sam na privatnom i poslovnom planu ostvarena te da imam zdravu političku ambiciju, bez interesnih sfera, politička karijera i ova kandidatura bili su, rekla bih, neophodni ukoliko želim biti dio promjena na bolje u ovoj zemlji. Ne možemo samo komentirati probleme a ne biti dio konkretnih rješenja, moramo biti odlučni ako hoćemo stvarati bolje sutra za nas i za našu djecu.


Koja su to po Vašem mišljenju polazišta i ciljevi Urbanističkog razvoja Općine Novi Grad? Kako unaprijediti postojeći plan?


Želim da Općina Novi Grad ima harmoničan razvoj, prije svega javnih resursa namijenjenih obrazovanju, boljoj poslovnoj infrastrukturi i resursa namijenjenih boljoj dostupnosti zdravstvenih usluga. Okosnica urbanističkog razvoja bit će u skladu sa prostornim planom kojim ću prvenstveno unaprijediti postojeće kapacitete. Držat ću se Strategije i lokalnih potreba te razvijati otvorena partnerstva na nivou Grada i Kantona Sarajevo. Sasvim je jasno određeno koje saobraćajnice i koji kapaciteti su u nadležnosti kojeg nivoa vlasti. Želim biti aktivan lokalni partner i držati se lokalnih potreba. Harmoničan razvoj ne znači graditi i samo graditi kapacitete u svakoj mjesnoj zajednici. S tim u vezi, vodit ću računa da dođe do konsenzusa javnog interesa svih građana, što podrazumijeva izgradnju obrazovnih i zdravstvenih objekata prema potrebama isključivo građana. Imam namjeru poboljšati rejting Općine Novi Grad; sad je to na 17, 18 mjestu, kroz infrastrukturu, društveni razvoj  i podsticajne mjere za ekonomski razvoj.


Nedavno je portal Istinomjer.ba objavio analizu realiziranih obećanja Semira Efendića. Od 49, Efendić je realizirao svega 15. Da li je Vaš program poput ovoga “obećavajući” ili je realan i provodiv unutar mandata od četiri godine?


Moj program se temelji na konkretnim rješenjima koja su provodiva i u funkciji su poboljšanja života svih građana općine Novi Grad. Naravno da sam prije objavljivanja programa radila na analizi stvarnih problema sa kojima se moji sugrađani suočavaju i svakodnevno bore. Kao produkt tih istraživanja nastao je program u čijem fokusu je rješavanje problema nezaposlenosti, povećanje sigurnosti te bolja i efikasnija socijalna i zdravstvena zaštita građana općine. Kada konkretiziramo svaki od navedenih problema onda bi rješenja za  nezaposlenost bila u smjeru konkretne podrške samostalnom privređivanju /samozapošljavanju, start up biznisima, partnerstvima sa društveno odgovornim kompanijama, direktnim novčanim davanjima za unaprijeđenje industrijsko-poslovnih zona, uz naglasak na maksimalnoj iskoristivosti postojeće infrastrukture. U mom fokususu mladi ljudi, kao i žene iznad 35 godina koje su nezaposlene.Kada je riječ o sigurnosti pojačat ću finansijsku podršku nadležnoj policijskoj upravi i inicirati uspostavljanje većeg broja policijskih ispostava širom općine. Problem pasa lutalica ću riješiti i to striktnim, a ne selektivnim provođenjem zakona jer sam odlučna u rješavanju ovog dugogodišnjeg problema.Kao žena i majka iznimno sam osjetljiva na probleme socijalno ugroženih i bolesnih. Tu ću se snažno angažirati i pokrenuti mnoge projekte, kao što su ginekološko-pedijatrijska savjetovališta za planiranje porodice u sklopu domova zdravlja; zatim financijska pomoć u procesu vantjelesne oplodnjeparovima sa problemom neplodnosti; povećanje broja i kapaciteta područnih ambulanti i opremanje ambulanti savremenom radiološkom opremom; pomoć teško oboljelim građanima, posebno djeci.


Kako komentirate realizaciju budžeta Općine Novi Grad u protekle četiri godine?


Stalno se ističe kako je budžet Općine Novi Grad povećan. Budžet od 39 miliona je projekat smanjenih resursa prodatog državnog zemljišta kojeg više nema. Sporo izvođenje pojedinih projekata i prenošenje neiskorištenih sredstava iz godine u godinu, uzrokuju povećanje budžeta, što nikako nije pohvalno jer se radi o višemilionskim iznosima. Kada bismo napravili jasan presjek godišnjeg izvršenja budžeta, došli biste do zaključka da je budžet u izvršenju manji od 50%. Budžet je plan, spisak želja, a izvršenje budžeta je realnost. Trendovi izvršenja su trendovi za budžetiranje. Nije isključeno da budžet Općine Novi Grad može biti i 45, 50 miliona KM ako smo dobro uložili novac u ekonomski razvoj, ali je evidentno da su naši građani sve siromašniji.Neću novac trošiti neplanski i po ličnim nahođenjima, već po prioritetnim potrebama građana. U te prioritetne potrebe svakako neće spadati novi lift u Općini za dvije osobe koji košta 150.000 KM. Konstantno se govori o planu, a ne izvršenju budžeta i to je javni problem; potrebno je istini pogledati u oči, jer za ovako malo urađenog bilo je i previše novca. Gradnja stambenih objekata, a manje i poslovnih, donijela je rentu. Utrošeno je 80 miliona za 4 godine za projekte mimo fiksnih troškova, pitanje je gdje?!


Da li ćete i na koji način raditi na unaprijeđenju rodno odgovornog budžetiranja i rodne ravnopravnosti u općini Novi Grad?


Kao načelnica Općine vodit ću politiku odgovornog ponašanja prema svima, a ne samo prema pojedincima. Radit ću na podizanju svijesti o boljem razumijevanju problematike ravnopravnosti spolova i rodnog budžetiranja te konkretnom učešću na uvođenju i korištenju prakse rodnog budžetiranja u našoj lokalnoj zajednici. Kako je budžet sredstvo kojim rješavamo finansijsku potporu realizacije strategija koje će doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena u mojoj lokalnoj zajednici, uradit ću rodnu analizu budžeta, odnosno preispitivanje vladinih politika i programa na strani kako rashoda tako i prihoda, sa stanovišta njihovog utjecaja na žene i muškarce. Insistirat ću na analizi svih podsticajnih mjera te na preraspodjeli sredstava u budžetu u cilju unaprijeđenja rodne ravnopravnosti (budžet mora da promovira osnaživanje žena i unapređuje ravnopravnost između muškaraca i žena).Zalaganjem za provedbu lokalnih politika koje se odnose na usklađivanje privatnog, poslovnog i društvenog života utjecat ću direktno na ekonomsko osnaživanje žena i stvaranje preduvjeta za istinsku rodnu ravnopravnost.Ohrabrivat ću projekte uspostavljanja saradnje interesnih oblika na regionalnom nivou i šire sa ciljem sticanja znanja i razmjene iskustava. Edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti polučit će zasigurno dobre rezultate kada je riječ o ohrabrivanju žena za aktivnije učešće u političkom i javnom životu.


Kako i na koji način poboljšati komunikaciju Općinske administracije sa načelnicom na čelu i građana koji su nerijetko u drugom planu kada se donose bitne odluke, usvaja budžet itd?


Saradnja sa građanima mora biti organizirana, stalna, kontinuirana i povratno vođena putem upućivanja inicijativa u budžetski proces i programe svih općinskih službi. Bit ću otvorena prema svim građanima, vratit ću život u lokalnu mjesnu demokraciju kroz jače i bolje informisanje, primat ću građane lično u kontinuitetu bez posrednika. Neću novac trošiti neplanski i po ličnim nahođenjima, već po prioritetnim potrebama građana. Građani su ti koji su u fokusui ja ću biti načelnica zahvaljujući isključivo njihovom povjerenju, to je suština moga opredijeljenja.


Vaša poruka ženama, eventualno budućim političkim aktivisticama?


Kao žena koja je prošla kroz cijeli jedan izborni ciklus svoja znanja i iskustva prenosit ću svim ženama širom BiH kako bi ih ohrabrila da se aktivnije uključe u politički i javni život.Naravno uvijek ću potencirati tezu da nisam “super žena” i da bih na ovom putovanju vjerovatno bila slijepi putnik da nisam imala adekvatnu podršku moga tima u kojem opet najvažniju ulogu igra žena. Budimo jake, gradimo kvalitetnu mrežu podrške jedne drugima, imajmo zdravu političku ambiciju i iskrene namjere te nikad ne zaboravljajmo drugarice koje su ostale iza nas – moja je poruka svim ženama koje su ušle ili imaju namjeru ući u političke vode. 

KOMENTARI NA ČLANAK

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove magazina SUTRA.BA. Online magazin SUTRA.BA zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara SUTRA.BA nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila.

    Najčitanije:

  • 24 Sata
  • 7 Dana
  • 30 Dana

PROMO