20.04.16 u 00:51

INTERVJU: DOC. DR. JASMINA SELIMOVIĆ

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imaju višestruke mogućnosti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu jedan je od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji svojim studentima otvara vrata poslovnog svijeta i to ne samo u zemlji nego i šire. To je zasluga menadžmenta koji je uspostavio veze sa više institucija visokog obrazovanja širom svijeta. To je i povod intervjua sa doc. dr. Jasminom Selimović, prodekanesom za nastavu i naučnoistraživački rad na EFSA.

Ovo je vrijeme kada maturanti, ali i njihovi roditelji, uveliko razmišljaju koji fakultet upisati. Koje biste Vi razloge naveli kao ključne zašto upisati baš Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu? Na koji način EFSA povećava konkurentnost svojih diplomaca na tržištu rada? 


Razloga za upis na Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA) ima više. Kao prvo, EFSA je prepoznat i priznat u svijetu kao visokoškolska institucija koja posjeduje najveća priznanja za kvalitet u oblasti ekonomskih i poslovnih nauka. Pored certifikata za upravljanje kvalitetom u oblasti visokog obrazovanja ISO i certifikata austrijske državne akreditacije za kvalitet AQA, EFSA posjeduje akreditacije za visokoobrazovne institucije od dvije najpoznatije svjetske kuće: evropske EFMD i američke AACSB. Važno je istaknuti da EFSA izvodi studijske programe sva tri ciklusa studija u cjelosti i na engleskom jeziku, a studenti imaju pristup najvećim svjetskim bazama najsavremenije ekonomske literature. Posebno je interesantno da sva teorijska znanja stečena na nastavi, studenti mogu upotpuniti praktičnim vještinama kroz prakse u poslovnim subjektima i u EFSA službama podrške, i na taj način spremiti se za savremeno poslovno tržište rada. Dijapazon zanimanja i poslova nakon diplomiranja na EFSA izuzetno je širok: student može biti profesor ekonomskih predmeta; u finansijskom sektoru može raditi kao računovođa, revizor, inspektor, sudski tumač, aktuar, procjenitelj štete, bankar, kreditni službenik, kreditni analitičar, procjenitelj kreditnog rizika, saradnik za upravljanje tržišnim rizikom, saradnik za upravljanje aktivom i pasivom itd; u menadžment sektoru može biti preduzetnik, menadžer, direktor, voditelj; u marketingu marketing menadžer, PR menadžer; u menadžmentu IT sektora biznis analitičar, sistem analitičar, projekt menadžer, menadžer IT odjela, raditi na održavanju informacionih sistema, na upravljanju informacionim sistemima, biti projektant IS-a, itd. 


Našim studentima otvorena su vrata u privatnom sektoru:


firmama koje se bave proizvodnjom i izvozom, računovodstvenim agencijama i servisima, marketing i PR agencijama, firmama koje se bave uslugama; te u javnom sektoru: obrazovnim ustanovama, vladinim ustanovama, raznim finansijskim agencijama itd.  Poznato je da je svakom pravnom licu neophodan minimalno jedan stručnjak iz oblasti ekonomije i/ili menadžmenta u Bosni i Hercegovini.


Sa diplomom EFSA student je konkurentan na nacionalnom, reginalnom, ali i međunarodnom tržištu rada zbog akreditacija koje posjeduje, stečenih savremenih teorijskih i praktičnih znanja tokom studiranja, aktivnog korištenja i usavršavanja engleskog jezika i informatičkih znanja na studiju. 


Na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, diploma EFSA je najpoželjnija i najprihvatljivija diploma. Izuzetno mi je zadovoljstvo da se izjasnila poslovna zajednica sa kojom Fakultet sarađuje kroz Poslovni savjet. 


Osim studija na različitim smjerovima, EFSA studentima nudi i mogućnosti uvjetno rečeno dodatnog educiranja kroz volontiranje, obavljanje studentske prakse...Gdje sve i na koji način studenti mogu volontirati, obavljati praksu itd.? 


Uz pohađanje nastave i polaganje ispita, studenti imaju mogućnost da steknu dodatna praktična znanja i vještine volontiranjem u nekoliko centara, ureda ili službi na našem Fakultetu. To su Centar za  menadžment i informacione tehnologije, Centar za razvoj karijere studenata, Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za međunarodnu saradnju, Bibliotečko-informacioni centar, Ured za odnose s javnošću, Ured za kvalitet i Služba za rad sa studentima i planiranje nastave.  Radom u navedenim jedinicama studenti se susreću sa poslovnim procesima i praktičnim radom, što im daje dobru pretpostavku za pronalazak prvog zaposlenja odmah po završetku studija. Pored toga, sastavni dio nastavngo procesa je i obavezna ferijalna praksa koju studenti trebaju obaviti u nekom privrednom subjektu. Cilj je da studenti ostvare prvi konkretan kontakt sa poslovnom zajednicom, počnu praviti svoje prve korake u svijetu biznisa, i počnu upoznavati sisteme i načine rada. Naravno, uz to, stiču i određena konkretna praktična znanja koja variraju u zavisnosti od vrste i karaktera privrednog subjekta u kojem se odluče obaviti ferijalnu praksu.


Veliki značaj pridajete međunarodnoj saradnji sa ekonomskim fakultetima i poslovnim školama u različitim dijelovima svijeta. Šta EFSA nudi studentima, postdiplomcima i doktorantima kada je u pitanju ova međunarodna saradnja?


EFSA trenutno ima 20 potpisanih bilateralnih ugovora sa univerzitetima iz cijelog svijeta. Ovo znači da naši studenti po tom osnovu mogu dio programa odslušati i položiti u inostranstvu. Osim ove direktne saradnje, EFSA studenti su mobilni i kroz programe razmjene koji se provode kroz univerzitetsku saradnju. Kroz Centar za međunarodnu saradnju svake godine veliki broj studenata aplicira na programe razmjene, ali u istoj mjeri studenti sa drugih fakulteta širom svijeta dolaze na Ekonomski fakultet da studiraju. Ovakva komunikacija i razmjena iskustava, odnosno učenje, od kolega na partnerskim institucijama našim studentima širi vidike i unaprjeđuje način razmišljanja.   


Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio je akreditaciju AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Šta je zapravo ova akreditacija i šta ona znači za Ekonomski fakultet?

 

AACSB, osnovana 1916. godine, najstarija je međunarodna institucija čija je misija unaprjeđenje kvalitete obrazovanja iz oblasti poslovnih i ekonomskih nauka. Sticanje AACSB akreditacije predstavlja najviše međunarodno dostignuće za visokoškolske institucije koje nude programe iz poslovnih, ekonomskih i računovodstvenih nauka u svijetu.  Danas AACSB predstavlja najveću svjetsku akreditacijsku kuću za biznis škole sa gotovo 1.500 članova u 85 zemalja diljem svijeta i vodeću instituciju za unaprjeđenje kvaliteta obrazovanja na globalnom nivou. U avgustu 2015. godine, nakon skoro deset godina akreditacijskog procesa, EFSA je zvanično stekao AACSB akreditaciju, i tako postao prva AACSB akreditirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Obzirom da je ovim priznanjem primljen u zajednicu pet posto (5%) najkvalitetnijih visokoškolskih institucija iz poslovnih nauka u cijelom svijetu, ova akreditacija predstavlja još jednu potvrdu vodeće pozicije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, i Bosni i Hercegovini. Mađutim, ovo je, sasvim sigurno i regionalni uspjeh. 


Činjenica da AACSB akreditaciju u jugoistočnoj Evropi posjeduje samo još jedan fakultet osim našeg ne smije biti zanemarena. Kada dobijete priznanje ovakve ustanove trebate biti svjesni da pripadate društvu  elitnih i svjetski prepoznatih škola, a zatim i širiti takvu sliku u javnosti. Svi naši stakeholderi, posebno uposlenici, studenti i budući studenti trebaju biti svjesni razlike u obrazovanju i prepoznatljivosti znanja i zvanja koja steknu ovdje na Fakultetu u Sarajevu.


Ovo priznanje je potvrda da i naš domaći kvalitet može biti mjeren svjetskom metrikom i biti konkurentan prema ocjenama vodećih autoriteta iz oblasti visokog obrazovanja. Ova akreditacija našim studentima omogućava ambijent i stvara preduvjete da steknu znanja i vještine koje su jednake onima koje stiču njeihove kolege na vodećim svjetskim univerzitetima. 


Šta je to kvalitetno novo što će ova akreditacija donijeti studentima, postdiplomcima i doktorantima na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu? Koja nova znanja i vještine će dobiti u smislu bržeg uključivanja u poslovne procese (zapošljavanje)?


Upisom na Ekonomski fakultet u Sarajevu studenti stiču šansu da ovladaju vrhunskim znanjima, kompetencijama i vještinama iz oblasti ekonomije i menadžmenta uz osiguranje visokog nivoa kvaliteta i pune mobilnosti u globalnom obrazovnom prostoru. Nakon završetka studija studenti dobivaju diplome koje su prepoznatljive na međunarodnom/globalnom tržištu rada.


Dakle, studenti su sada rangirani prema svjetskim standardima, što ih čini puno konkurentnijim na tržištu rada – imaju znanja, vještine i kompetencije koje su relevantne na međunarodnom tržištu rada. To što ih poredimo na svjetskom nivou nije poruka tim mladima da trebaju otići raditi u inozemstvo – to je potvrda da su educirani prema vrhunskim standardima u lokalnoj zajednici. Ovakvi mladi ljudi zaista trebaju BiH, a ovo je potvrda da je njihovo obrazovanje kvalitetno i dobro i da može pomoći ovoj zemlji da ide naprijed.


Usko sarađujete sa poslovnom zajednicom u BiH... Kakva su iskustva i modaliteti te saradnje? 


Koliko kao obrazovna ustanova uvažavate zahtjeve poslovne zajednice kada su u pitanju znanja i vještine koje se traže na tržištu rada? Pri EFSA djeluje tijelo pod nazivom Poslovni savjet. Ovaj Savjet čine generalni menadžeri 40 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, što predstavlja oko 75% njenog GDP-a. Članovi Poslovnog savjeta se sastaju na EFSA 4 puta godišnje gdje razmatraju mogućnosti unaprjeđenja rada i procesa na Fakultetu, te rade na usaglašavanju nastavnih programa sa potrebama tržišta rada.  Na osnovu toga, predlažu Upravi Fakulteta uvođenje potrebnih promjena i poboljšanja. Na ovaj način poslovna zajednica direktno doprinosi kvaliteti rada EFSA. Sve sugestije se razmatraju i inkorporiraju kroz nastavni plan i program u skladu sa zakonskim pretpostavkama. 


U okviru saradnje sa poslovnom zajednicom organizujemo i učešće stručnjaka iz prakse u redovnoj nastavi, koji studentima prenose iskustva i znanja iz realnog sektora. Pored toga, studenti imaju obavezu obaviti praktičan rad u kompaniji koju odaberu sami ili uz pomoć EFSA.  


Šta Vi kao profesor i predavač savjetujete svojim studentima kada je u pitanju tržište rada? Šta generalno poručiti onima koji traže posao? 


Obrazovanje koje nudi Ekonomski fakultet u Sarajevu je garancija izvanrednih preduslova studentima da mogu postati najbolji u struci koju su odabrali za svoj životni poziv. Studentima su dostupan cijeli spektar usmjerenja na svim ciklusima studija. Pored toga, nastavu izvode renomirani domaći i međunarodni profesori. Sve to je izvanredna podloga za učenje i za rad. Svi koji žele ulagati u sebe, na ovaj način, mogu biti sigurni da će ovakvo ulaganje biti dugoročno isplativa investicija. Uloženi trud se isplati, daje rezultat i biva nagrađen. Tržište rada, sasvim sigurno, prepoznaje kvalitet. Bosni i Hercegovini trebaju kvalitetni kadrovi, željni rada i dokazivanja, usporni i istrajni, neopterećeni bilo čim, osim željom da našoj zemlji sutra bude bolje. Ovakve vrijednosti mi pokušavamo razvijati kod naših studenata na EFSA. Moja poruka budućim, ali i trenutnim studentima je da budu istrajni i hrabri u onome što rade. I da u to istinski i vjeruju. Samo tako rezultati neće izostati.

KOMENTARI NA ČLANAK

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove magazina SUTRA.BA. Online magazin SUTRA.BA zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara SUTRA.BA nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila.

    Najčitanije:

  • 24 Sata
  • 7 Dana
  • 30 Dana

PROMO